Dancing on the Edge Urgent artistic dialogues with the middle east

project

Introductions and After Talks

Bij sommige voorstellingen zijn er inleidingen of supercolleges, die inzicht geven in de artistieke en historische context relevant voor de betreffende voorstelling. Zie het blokkenschema en dancingontheedge.nl voor alle details. Na afloop van bijna iedere voorstelling is er bovendien een nagesprek met de makers, die in zullen gaan op hun artistieke keuzes en op de omstandigheden waarin de voorstellingen zijn gemaakt.